Positief leiden van veranderen:
waar willen we meer van?

Werken vanuit waarderend onderzoekend perspectief
Deze themasessie is bedoeld voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor een verandertraject en behoefte heeft aan een frisse blik op het ontwikkelen van ander gedrag bij mensen. Zin in veranderen; kan dat? Ons uitgangspunt is dat positieve energie wordt opgewekt wanneer zij op positieve en waarderende wijze betrokken zijn bij verandering. Zin in veranderen; het kan! Positief leiden van veranderen.

Tijdens de themadagen leer je verandering te begeleiden vanuit het gedachtegoed van Appreciative Inquiry, waarvan David Cooperrider de grondlegger is. Dit gedachtegoed, in het Nederlands vertaald als waarderend onderzoekend veranderen, is een visie op veranderen met het volgende uitgangspunt: wanneer mensen gezamenlijk zowel op zoek gaan naar wat al wel werkt als wat ze nog willen bereiken, dan zal het gedrag zich in deze richting ontwikkelen. Continueren, vernieuwen en transformeren zijn hierbij onlosmakelijk met elkaar verbonden binnen mens, team en organisatie.

Wat neem je mee terug?
Je leert verandertrajecten te initiëren en succesvol te begeleiden vanuit waarderend perspectief. Je raakt vertrouwd met een waarderende stijl van begeleiden van mensen. En je past de waarderende methode direct toe op een eigen praktijkvoorbeeld.

Thema’s in deze training:
Appreciative Inquiry | waarderende communicatiestijl | impact op leiderschap | verandertraject ontwerpen

 

Begeleidingsteam
Thijs Paffen en Sarah Westerlaken 

Alle info op een rij? Klik hier en ontvang een handig overzicht in je mail.

Klik hier om je aan te melden. Je ontvangt van ons een bevestiging.

Tijdsduur
Twee dagen training (tussenliggend twee praktijkweken) en een e-learning module vooraf.

Trainingsdata 2019
dinsdag 14 mei + 28 mei | Utrecht e.o.
donderdag 19 september + 3 oktober | Bergen e.o.
dinsdag 26 november + 10 december | Utrecht e.o.

Investering
€ 750,- per deelnemer. De prijs voor deze tweedaagse training is inclusief verblijfsarrangement (koffie/thee en lunch), e-learning en trainingsmateriaal.