sa·men·scho·len

(schoolde samen, heeft, is samengeschoold) in groepen bijeenkomen

Samenscholen is van alle tijden. Het woord ‘school’ is afgeleid van het Griekse ‘schüle’, dat ‘vrije tijd’ betekent. Waar leren eerder iets was dat mensen naast hun werk deden, is het vandaag de dag (en meer nog in de toekomst) onlosmakelijk verbonden met werken. Leren is een continue proces en nodig om aan de eisen van de veranderende omgeving te voldoen.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Samen werken en samen leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Interactie tussen mensen binnen de organisatie leidt tot verandering. Elk gesprek opnieuw. Door de kracht van de mensen te benutten krijg je een duurzaam resultaat. Dan werk en leer je samen. Loof begeleidt het organiseren van samenwerken en daarmee dus het leren.

Wij leren je om het zelf te doen

Of je nu deelneemt aan een themasessie of met je team kiest voor maatwerk. Het uitgangspunt is dat je echt iets mee terug neemt naar de praktijk, waar je samen verder kunt leren en experimenteren. Meer weten over hoe wij dit mogelijk maken? Lees dan hier verder over onze visie op leren. Klaar om samen kennis te maken? Neem dan contact op.